Naše produkty...
     WEB design
     grafika a tlač
     prezentačné materiály
     reklamná činnosť
Grafické návrhy a tlač
  • vizitky, logá, hlavičkové papiere, obálky, záložkové obaly, katalógy
  • vypracovanie kompetnej CORPORATE IDENTITY firiem ( vizitky, logá,
        hlavičkové papiere, obálky, zakladacie obaly, katalógy, osvedčenia,
        design emailov, dizajn certifikátov )
  • vyrezávanie na plotri
  • návrh polepov pre autá, veľkoplošných plôch
  • návrh reklamných obalov pre výrobky
  •