Naše produkty...
     WEB design
     grafika a tlač
     prezentačné materiály
     reklamná činnosť
Reklamná činnosť
  • zabezpečenie reklamy na www.XPORTAL.sk , www.XYZ.sk ,
         www.InzerujNaWebe.sk
  • tvorba reklamných letákov
  • realizácia reklamných zvukových spotov
  • katalógy, kalendáre, pozdravy
  •